Problemy branży


2018-06-12
"Walka z szarą strefą. Wpływ regulacji na branżę paliw płynnych"
"Walka z szarą strefą. Wpływ regulacji na branżę paliw płynnych" - raport przygotowany przez Global Compact Network Poland oraz Polską Organizację Przemysłu i Handlu Naftowego przy współpracy z PwC. ... więcej »
2016-12-08
Lista kontrolna dla stacji paliw i autogazu
Lista kontrolna dla stacji paliw i autogazu - bezpieczeństwo i higiena pracy, ochrona przeciwpożarowa, ochrona środowiska ... więcej »
2015-10-08
Ministerstwo Finansów ostrzega
Ministerstwo Finansów informuje rolników: negatywne konsekwencje zakupu paliwa od oszusta ... więcej »
2015-08-27
Ministerstwo Finansów ostrzega
"Nie daj się zrobić w słupa.” Ostrzeżenie Ministerstwa Finansów przed grupami przestępczymi. ... więcej »
2015-04-20
Publikacja URE o koncesjonariuszach na rynku paliw ciekłych oraz prośba POPiHN o rozszerzenia informacji
Na stronie Urzędu Regulacji Energetyki uruchomiono dodatkowy wykaz przedsiębiorców posiadających koncesję na obrót paliwami ciekłymi z zagranicą w zakresie gazu płynnego LPG. POPiHN zwróciła się z prośbą do Prezesa URE o dalsze rozszerzanie informacji o koncesjonariuszach sektora paliw ciekłych w Polsce, publikowanych na stronie internetowej URE ... więcej »
2015-04-01
Komunikat prasowy POPiHN
Komunikat prasowy POPiHN w odniesieniu do Raportu NIK w sprawie kontroli metrologicznej dystrybutorów paliw. ... więcej »
2015-03-30
Debata w Polskiej Agencji Prasowej nt. polskiego rynku paliwowego
Debata w Polskiej Agencji Prasowej nt. polskiego rynku paliwowego. Wyzwania i bariery polskiego rynku paliwowego. ... więcej »
2015-02-09
CBŚP: rozbity gang paliwowy, spowodował 330 mln zł strat Skarbu Państwa.
POPiHN podaje skrót informacji za Polską Agencja Prasową, podkreślając, iż uczciwi przedsiębiorcy z zadowoleniem witają podobne działania: Funkcjonariusze CBŚP zatrzymali trzynaście osób, ze ścisłego kierownictwa gangu specjalizującego się w nielegalnym obrocie paliw. Grupa naraziła Skarb Państwa na straty w wysokości co najmniej 330 mln zł. ... więcej »