Struktura ceny paliwa


Zobacz co składa się na cenę paliwa

Dane za okres styczeń – lipiec br

Olej napędowy

4%
19%
2%
7%
26%
42%

Benzyna 95

5%
19%
2%
3%
35%
36%

Autogaz

16%
19%
5%
18%
42%
cena netto w rafinerii
podatek akcyzowy
opłata paliwowa
opłata emisyjna
podatek VAT
marża

Cena paliwa po 7 miesiącach 2020 r.