Struktura ceny paliwa


Zobacz co składa się na cenę paliwa

Dane za okres styczeń – luty br

Olej napędowy

3%
19%
2%
6%
23%
47%

Benzyna 95

6%
19%
2%
3%
32%
38%

Autogaz

20%
19%
4%
17%
40%
cena netto w rafinerii
podatek akcyzowy
opłata paliwowa
opłata emisyjna
podatek VAT
marża

Cena paliwa w lutym 2019 r.